Pts

1 2 3 4 5
Oleg Suharkov 6 11 13 6 8
Evgeny Kryuchkov 11 8 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 1 - Evgenii Kryuchkov won 6-11
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Sukharkov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Sukharkov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Sukharkov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Sukharkov
 • Game 2 - Oleg Sukharkov won 11-8
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Sukharkov
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Sukharkov
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Sukharkov
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Sukharkov
 • Game 3 - Oleg Sukharkov won 13-11
 • Score After Game 3 - 13-11
 • Game 4 Race to 3 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 4 - Evgenii Kryuchkov won 6-11
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 5 Race to 5 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 5 Race to 7 - Evgenii Kryuchkov
 • Game 5 Race to 9 - Evgenii Kryuchkov