New Zealand Ice Hockey League 06/15 06:50 Southern Stampede v Botany Swarm 4-2
New Zealand Ice Hockey League 06/15 05:20 Dunedin Thunder v Canterbury Red Devils 3-2
New Zealand Ice Hockey League 06/14 06:50 Dunedin Thunder v Canterbury Red Devils 8-1
New Zealand Ice Hockey League 06/14 06:50 Southern Stampede v Botany Swarm 2-3
Israel Division A 06/13 20:00 Rishon Devils v Bat Yam HC 3-6
NHL 06/13 00:00 [12] St. Louis v Boston [3] 4-1
NHL 06/10 00:00 [3] Boston v St. Louis [12] 5-1
Australian Ice Hockey League 06/09 07:00 Adelaide Adrenaline v Melbourne Ice 1-3
Australian Ice Hockey League 06/09 06:30 Canberra Brave v Melbourne Mustangs 11-4
Australian Ice Hockey League 06/09 06:00 Newcastle North Stars v Sydney Ice Dogs 5-4
New Zealand Ice Hockey League 06/09 04:45 Botany Swarm v West Auckland Admirals 4-3
New Zealand Ice Hockey League 06/09 04:30 Canterbury Red Devils v Southern Stampede 0-8
AHL 06/09 00:00 [1] Charlotte v Chicago [4] 5-3
Australian Ice Hockey League 06/08 08:30 Perth Thunder v Melbourne Ice 5-2
Australian Ice Hockey League 06/08 07:30 Canberra Brave v Sydney Bears 5-2
Australian Ice Hockey League 06/08 07:00 Sydney Ice Dogs v Melbourne Mustangs Cancelled
New Zealand Ice Hockey League 06/08 04:45 Botany Swarm v West Auckland Admirals 4-6
New Zealand Ice Hockey League 06/08 04:30 Canterbury Red Devils v Southern Stampede 1-5
NHL 06/07 00:00 [12] St. Louis v Boston [3] 2-1
AHL 06/07 00:00 [1] Charlotte v Chicago [4] 5-3
AHL 06/06 00:00 [1] Charlotte v Chicago [4] 4-1
NHL 06/04 00:00 [3] Boston v St. Louis [12] 2-4
Israel Division A 06/03 19:40 Jerusalem v Raanana Hitmen 0-0
AHL 06/02 22:00 [4] Chicago v Charlotte [1] 3-5
Australian Ice Hockey League 06/02 07:00 Sydney Bears v Newcastle North Stars 2-3
Australian Ice Hockey League 06/02 06:30 Canberra Brave v Perth Thunder 6-2
Australian Ice Hockey League 06/02 04:00 Melbourne Mustangs v Adelaide Adrenaline 10-2
NHL 06/02 00:00 [3] Boston v St. Louis [12] 7-2
AHL 06/01 22:00 [4] Chicago v Charlotte [1] 4-3
Ice Hockey Matches 06/01 16:28 Legion Warsaw v HUKS Warsaw 2-1