Js Kabylie   Aso Chlef

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 1.00 0.20 1.00 4.60
Away 0.80 2.00 0.40 1.00 6.40
Total 1.40 3.00 0.60 2.00 11.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 0.90 0.50 1.40 3.40
Away 0.40 1.50 0.70 1.60 5.50
Total 1.00 2.40 1.20 3.00 8.90