Pts

1 2 3 4
Aleksandr Zhelubenkov 5 14 11 5
Alexander Voronov 11 16 7 9

Events

  • Game 1 Race to 3 - Aleksandr Voronov
  • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Voronov
  • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Voronov
  • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Voronov
  • Game 1 - Aleksandr Voronov won 5-11
  • Score After Game 1 - 5-11
  • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Voronov
  • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Voronov
  • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Voronov
  • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Voronov
  • Game 2 - Aleksandr Voronov won 14-16
  • Score After Game 2 - 14-16
  • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Voronov
  • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Voronov
  • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Voronov
  • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Zhelubenkov
  • Game 3 - Aleksandr Zhelubenkov won 11-7
  • Score After Game 3 - 11-7
  • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Voronov
  • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Voronov
  • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Voronov
  • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Voronov