Pts

1 2 3
Oleg Popov 9 5 1
Artem Tsitselskii 11 11 11