Evgeny Anisimov

Liga Pro 11-6,11-13,9-11 - Evgeny Anisimov v Konstantin Simonov - 11-11