Rodovre Mighty Bulls

Superisligaen 02/27 19:30 55 Rodovre Mighty Bulls v Gentofte Stars - View
Superisligaen 02/25 13:00 54 Rodovre Mighty Bulls v Herning Blue Fox - View
Superisligaen 02/23 18:30 53 Esbjerg Energy v Rodovre Mighty Bulls - View
Superisligaen 02/20 18:00 52 [5] Rodovre Mighty Bulls v Herlev Eagles [10] W 4-2
Superisligaen 02/11 14:00 51 Hvidovre Fighters v Rodovre Mighty Bulls W 2-3
Superisligaen 02/09 18:00 50 Rodovre Mighty Bulls v Frederikshavn White Hawks L 2-5
Superisligaen 02/06 18:00 49 Sonderjyske Ishockey v Rodovre Mighty Bulls L 3-2
Superisligaen 02/01 18:00 47 [4] Rodovre Mighty Bulls v Odense Bulldogs [5] W 6-0
Superisligaen 01/28 14:00 46 [2] Aalborg Pirates v Rodovre Mighty Bulls [5] W 1-2
Superisligaen 01/23 18:00 44 [8] Gentofte Stars v Rodovre Mighty Bulls [5] W 1-3
Superisligaen 01/16 18:00 43 [1] Herning Blue Fox v Rodovre Mighty Bulls [5] L 5-2
Superisligaen 01/14 13:00 42 [5] Rodovre Mighty Bulls v Esbjerg Energy [7] L 2-3
Superisligaen 01/12 18:45 42 Rungsted Ishockey v Rodovre Mighty Bulls W 3-4
Superisligaen 01/09 18:00 41 [10] Herlev Eagles v Rodovre Mighty Bulls [6] W 2-3
Superisligaen 01/07 13:00 40 [5] Rodovre Mighty Bulls v Hvidovre Fighters [11] L 2-4
Superisligaen 01/05 18:00 39 Frederikshavn White Hawks v Rodovre Mighty Bulls W 1-2
Superisligaen 12/30 15:00 37 Odense Bulldogs v Rodovre Mighty Bulls W 2-3
Superisligaen 12/29 18:00 36 [7] Rodovre Mighty Bulls v Rungsted Ishockey [5] W 4-3
Superisligaen 12/27 18:00 35 [6] Rodovre Mighty Bulls v Aalborg Pirates [3] L 3-4
Superisligaen 12/19 18:00 33 [6] Rodovre Mighty Bulls v Gentofte Stars [8] W 3-2
Superisligaen 12/15 18:00 32 Esbjerg Energy v Rodovre Mighty Bulls W 2-3
Superisligaen 12/12 18:00 30 [6] Rodovre Mighty Bulls v Herlev Eagles [10] W 3-1
Superisligaen 12/10 13:00 30 Rodovre Mighty Bulls v Herning Blue Fox W 4-2
Superisligaen 12/08 19:00 29 [11] Hvidovre Fighters v Rodovre Mighty Bulls [6] L 3-2
Superisligaen 12/05 18:00 28 [5] Rodovre Mighty Bulls v Frederikshavn White Hawks [4] L 2-6
Superisligaen 12/03 18:00 27 Sonderjyske Ishockey v Rodovre Mighty Bulls W 4-5
Superisligaen 12/01 18:00 27 [6] Rodovre Mighty Bulls v Odense Bulldogs [3] L 3-7
Superisligaen 11/28 18:00 25 Rungsted Ishockey v Rodovre Mighty Bulls W 3-6
Superisligaen 11/21 18:00 22 [7] Gentofte Stars v Rodovre Mighty Bulls [5] L 3-0
Superisligaen 11/18 18:00 22 [4] Aalborg Pirates v Rodovre Mighty Bulls [5] L 5-3