Zhuang, Niu

Riga Masters 2017 12/10 14:55 - Junhui, Ding v Zhuang, Niu 4-0
Riga Masters 2017 11/28 09:30 - Joyce, Mark v Zhuang, Niu 6-3
Riga Masters 2017 11/14 15:15 - Miah, Hammad v Zhuang, Niu 4-0
Riga Masters 2017 11/12 16:00 - Allen, Mark v Zhuang, Niu 1-4
Riga Masters 2017 10/16 15:45 - Brecel, Luca v Zhuang, Niu 4-0
International Championship Quals 10/12 13:30 - Vafaei, Hossein v Zhuang, Niu 6-3
Riga Masters 2017 08/24 14:40 - Zhuang, Niu v Donaldson, Scott 3-4
Riga Masters 2017 08/24 09:00 - Zhuang, Niu v Cahill, James 4-1
International Championship Quals 2018 08/20 18:00 - Bingtao, Yan v Zhuang, Niu 5-3
International Championship Quals 2018 08/17 15:00 - Zhuang, Niu v Honghao, Luo 3-4
International Championship Quals 2018 08/16 18:00 - Gilbert, David Brown v Zhuang, Niu 4-2
Riga Masters 2017 07/27 14:00 - Zhuang, Niu v Bedford, Simon 0-4
International Championship Quals 2018 07/07 13:30 - Gilbert, David Brown v Zhuang, Niu 5-1
International Championship Quals 2018 07/03 18:00 - Zhuang, Niu v Bingham, Stuart 4-0
International Championship Quals 2018 04/14 18:00 - White, Michael v Zhuang, Niu 10-9
Riga Masters 2017 03/09 16:30 - Taylor, Allan v Zhuang, Niu 4-3
Riga Masters 2017 03/09 10:30 - Zhuang, Niu v Finn, Mike 4-2
Riga Masters 2017 02/26 09:45 - Hawkins, Barry v Zhuang, Niu 4-1
Riga Masters 2017 02/09 13:40 - Zhuang, Niu v O'Sullivan, Sean 0-1
Riga Masters 2017 02/01 09:00 - Zhuang, Niu v Davis, Mark 2-5
International Championship Quals 2018 01/27 14:30 - Wilson, Gary v Zhuang, Niu 6-2
International Championship Quals 2018 12/22 14:30 - Mcleod, Rory v Zhuang, Niu 4-5
International Championship Quals 2018 12/20 19:00 - Zhuang, Niu v Preece, Ian 5-1
Riga Masters 2017 12/13 13:00 - Mcleod, Rory v Zhuang, Niu 4-0
Riga Masters 2017 12/12 10:00 - Zhuang, Niu v Yuchen, Wang 4-3
Riga Masters 2017 11/30 14:30 7 Holt, Michael v Zhuang, Niu 6-5
Riga Masters 2017 11/22 14:20 8 Zhuang, Niu v Doherty, Ken 1-4
Riga Masters 2017 11/20 13:00 7 Zhuang, Niu v Burns, Ian 4-3
Riga Masters 2017 10/30 11:30 7 Zhuang, Niu v Higgins, John 1-6
Riga Masters 2017 10/17 16:30 7 Vafaei, Hossein v Zhuang, Niu 4-2