OH My God

LOL - LPL Spring Split 04/01 06:00 9 OH My God v Bilibili Gaming View
LOL - LPL Spring Split 03/27 09:00 9 OH My God v Funplus Phoenix View
LOL - LPL Spring Split 03/21 09:00 8 OH My God v Vici Gaming View
LOL - LPL Spring Split 03/07 09:00 6 OH My God v Topsports Gaming View
LOL - LPL Spring Split 02/23 12:25 4 OH My God v Invictus Gaming 0-2
LOL - LPL Spring Split 02/23 12:19 - OH My God v Invictus Gaming View
LOL - LPL Spring Split 02/03 11:00 3 Snake Esports v OH My God 2-1
LOL - LPL Spring Split 01/31 11:05 3 Vici Gaming v OH My God 0-2
LOL - LPL Spring Split 01/28 11:00 2 OH My God v Edward Gaming 1-2
LOL - LPL Spring Split 01/24 10:55 2 Bilibili Gaming v OH My God 2-0
LOL - LPL Spring Split 01/21 08:55 1 Funplus Phoenix v OH My God 0-2
LOL - LPL Spring Split 01/19 09:10 1 OH My God v Team World Elite 0-2
LOL - LPL Spring Split 01/19 08:58 - OH My God v Team WE View
LOL - LPL Spring Split 09/21 11:00 1 Invictus Gaming v OH My God 2-0
LOL - LPL Spring Split 09/02 07:55 - Invictus Gaming v OH My God 3-0
LOL - LPL Spring Split 08/23 06:10 - Invictus Gaming v OH My God 3-1
LOL - LPL Spring Split 08/20 08:00 10 Lgd-Gaming v OH My God 1-2
LOL - LPL Spring Split 08/18 11:05 10 JD Gaming v OH My God 2-0
LOL - LPL Spring Split 08/12 10:15 9 OH My God v Royal Never Give Up 1-2
LOL - LPL Spring Split 08/10 09:05 9 Suning Gaming v OH My God 2-1
LOL - LPL Spring Split 08/06 11:40 8 Newbee v OH My God 0-2
LOL - LPL Spring Split 07/29 06:00 7 OH My God v Invictus Gaming 1-2
LOL - LPL Spring Split 07/27 11:00 7 I May v OH My God 0-2
LOL - LPL Spring Split 07/22 10:45 6 OH My God v Team World Elite 0-2
LOL - LPL Spring Split 07/20 10:50 6 OH My God v Snake Esports 2-0
LOL - LPL Spring Split 07/16 11:00 5 Edward Gaming v OH My God 2-0
LOL - LPL Spring Split 07/09 10:45 - Kt Rolster v OH My God 1-0
LOL - LPL Spring Split 07/08 09:25 - Flash Wolves v OH My God 0-1
LOL - LPL Spring Split 07/06 10:30 1 OH My God v Machi E-Sports 0-1
LOL - LPL Spring Split 07/06 08:00 1 Mvp v OH My God 0-1