OH My God

AOV - International Championship 12/02 10:00 - Bazaar Gaming v OH My God View
AOV - International Championship 12/01 11:15 - OH My God v OverClockerS View
AOV - International Championship 11/25 08:30 - OH My God v OverClockerS View
AOV - International Championship 11/24 07:00 - Tamago v OH My God View
LOL - NEST 11/15 06:55 - OH My God v JD Gaming 1-2
LOL - World Champs 08/22 09:05 10 Topsports Gaming v OH My God 2-0
LOL - World Champs 08/19 11:10 9 OH My God v Snake Esports 1-2
LOL - World Champs 08/13 09:15 9 OH My God v Edward Gaming 0-2
LOL - World Champs 08/11 11:10 8 OH My God v Rogue Warriors 1-2
LOL - World Champs 08/08 11:00 8 OH My God v World Elite 2-1
LOL - World Champs 08/06 11:15 8 Funplus Phoenix v OH My God 2-0
LOL - World Champs 08/05 11:10 7 JD Gaming v OH My God 2-0
LOL - World Champs 07/31 11:00 7 Invictus Gaming v OH My God 2-1
LOL - World Champs 07/28 06:00 6 Bilibili Gaming v OH My God 0-2
LOL - World Champs 07/24 11:00 6 PSG.LGD v OH My God 2-0
LOL - World Champs 07/18 09:00 5 Suning Gaming v OH My God 2-1
LOL - World Champs 07/15 09:00 4 Vici Gaming v OH My God 1-2
LOL - World Champs 07/13 11:10 4 Royal Never Give Up v OH My God 2-0
LOL - World Champs 07/01 06:10 3 OH My God v Funplus Phoenix 0-2
LOL - World Champs 06/24 06:10 2 OH My God v Topsports Gaming 2-0
LOL - World Champs 06/22 11:00 2 World Elite v OH My God 2-1
LOL - World Champs 06/19 11:10 2 Edward Gaming v OH My God 2-0
LOL - World Champs 06/16 09:10 1 Rogue Warriors v OH My God 2-0
LOL - World Champs 06/12 09:00 1 OH My God v Snake Esports 2-1
LOL - World Champs 04/08 06:10 10 World Elite v OH My God 1-2
LOL - World Champs 04/08 06:00 - Team WE v OH My God View
LOL - World Champs 04/04 11:00 10 OH My God v Snake Esports 2-0
LOL - World Champs 04/01 06:00 9 OH My God v Bilibili Gaming 0-2
LOL - World Champs 03/27 09:10 9 OH My God v Funplus Phoenix 0-2
LOL - World Champs 03/25 06:00 8 Edward Gaming v OH My God 2-1