Résultats

TT Cup 12/03 11:50 - Gergelyuk, Sergei v Zaporozhets, Dmitriy W 2-3
TT Cup 12/03 10:40 - Zapletniuk, Anatolii v Zaporozhets, Dmitriy L 3-2
TT Cup 12/03 10:05 - Zaporozhets, Dmitriy v Troian, Andrii W 3-0
TT Cup 12/03 08:55 - Zapletniuk, Anatolii v Zaporozhets, Dmitriy L 3-1
TT Cup 12/03 07:45 - Gergelyuk, Sergei v Zaporozhets, Dmitriy W 2-3
TT Cup 12/03 06:35 - Troian, Andrii v Zaporozhets, Dmitriy W 1-3
TT Cup 11/30 19:30 - Illiushchenko, Serhii v Zaporozhets, Dmitriy L 3-1
TT Cup 11/30 18:20 - Artur Moriak v Zaporozhets, Dmitriy W 0-3
TT Cup 11/30 17:10 - Troian, Andrii v Zaporozhets, Dmitriy W 0-3
TT Cup 11/30 15:25 - Artur Moriak v Zaporozhets, Dmitriy W 1-3
TT Cup 11/30 14:15 - Illiushchenko, Serhii v Zaporozhets, Dmitriy W 2-3
TT Cup 11/30 13:40 - Zaporozhets, Dmitriy v Troian, Andrii W 3-1