Pavel Korolev

Moscow Liga Pro 09/19 02:59 - Pavel Korolev v Vitalii Bazilevskii 11-7
Moscow Liga Pro 09/19 02:00 - Andrey Zolotov v Pavel Korolev 8-11
Moscow Liga Pro 09/19 00:30 - Vyacheslav Ermilin v Pavel Korolev 5-10
Moscow Liga Pro 09/18 23:00 - Pavel Korolev v Alexey Yanshaev 11-9
Moscow Liga Pro 09/18 21:30 - Pavel Korolev v Vitaly Bazilevsky 11-7
Moscow Liga Pro 09/14 07:23 - Dmitri Tunitsyn v Pavel Korolev 11-9
Moscow Liga Pro 09/14 06:30 - Pavel Korolev v Viktor Ivanov 9-11
Moscow Liga Pro 09/14 05:00 - Pavel Korolev v Riki Ota 7-5
Moscow Liga Pro 09/14 04:00 - Dmitri Tunitsyn v Pavel Korolev 5-9
Moscow Liga Pro 08/22 02:59 - Pavel Korolev v Riki Ota 11-8
Moscow Liga Pro 08/22 01:30 - Pavel Korolev v Alik Girevenkov 11-9
Moscow Liga Pro 08/22 00:30 - Pavel Korolev v Riki Ota 7-5
Moscow Liga Pro 08/21 23:30 - Vitalii Bazilevskii v Pavel Korolev 9-10
Moscow Liga Pro 08/21 22:01 - Timofey Shatilov v Pavel Korolev 4-2
Moscow Liga Pro 08/15 03:00 - Pavel Korolev v Aleksandr Klavdenkov 7-7
Moscow Liga Pro 08/15 02:00 - Pavel Korolev v Timofey Shatilov 12-10
Moscow Liga Pro 08/15 01:00 - Yurii Merkushin v Pavel Korolev 9-11
Moscow Liga Pro 08/14 23:30 - Pavel Korolev v Aleksandr Klavdenkov 10-4
Moscow Liga Pro 08/14 22:30 - Viktor Ivanov v Pavel Korolev 3-9
Moscow Liga Pro 07/23 14:00 - Pavel Korolev v Alik Girevenkov 8-5
Moscow Liga Pro 07/23 12:00 - Pavel Korolev v Alik Girevenkov 6-7
Moscow Liga Pro 07/23 11:00 - Riki Ota v Pavel Korolev 4-8
Moscow Liga Pro 07/23 10:00 - Vitalii Bazilevskii v Pavel Korolev 3-4
Moscow Liga Pro 07/23 09:00 - Pavel Korolev v Timofey Shatilov 9-5
Moscow Liga Pro 07/18 03:00 - Pavel Korolev v Vyacheslav Ermilin 6-11
Moscow Liga Pro 07/18 01:30 - Pavel Korolev v Yuri Merkushin 10-7
Moscow Liga Pro 07/18 00:30 - Pavel Korolev v Vyacheslav Ermilin 5-9
Moscow Liga Pro 07/17 23:30 - Vitaly Bazilevsky v Pavel Korolev 9-9
Moscow Liga Pro 07/17 22:00 - Alik Girevenkov v Pavel Korolev 3-4
Moscow Liga Pro 07/11 02:59 - Pavel Korolev v Yuri Merkushin 11-8