Egor Ovchinnikov

Moscow Liga Pro 09/12 18:30 - Egor Ovchinnikov v Alexander Voronov 9-9
Moscow Liga Pro 09/12 17:30 - Pavel Tarutin v Egor Ovchinnikov 9-7
Moscow Liga Pro 09/12 16:30 - Rodion Chmelev v Egor Ovchinnikov 3-0
Moscow Liga Pro 09/12 15:30 - Egor Ovchinnikov v Pavel Pulnyi 10-9
Moscow Liga Pro 09/11 20:10 - Rodion Chmelev v Egor Ovchinnikov 11-10
Moscow Liga Pro 09/11 19:00 - Egor Ovchinnikov v Rodion Chmelev 3-10
Moscow Liga Pro 09/11 18:00 - Egor Ovchinnikov v Sergei Medvedev 6-7
Moscow Liga Pro 09/11 17:00 - Mikhail Efimov v Egor Ovchinnikov 0-0
Moscow Liga Pro 09/11 15:30 - Artem Zimarin v Egor Ovchinnikov 6-6
Moscow Liga Pro 09/10 20:30 - Pavel Tarutin v Egor Ovchinnikov 6-11
Moscow Liga Pro 09/10 19:30 - Anton Anisimov v Egor Ovchinnikov 4-9
Moscow Liga Pro 09/10 18:00 - Artem Zimarin v Egor Ovchinnikov 8-10
Moscow Liga Pro 09/10 16:30 - Egor Ovchinnikov v Pavel Tarutin 9-9
Moscow Liga Pro 09/10 15:00 - Egor Ovchinnikov v Aleksandr Voronov 11-9
Moscow Liga Pro 07/25 20:03 - Egor Ovchinnikov v Anton Anisimov 10-7
Moscow Liga Pro 07/25 18:30 - Egor Ovchinnikov v Pavel Tarutin 8-10
Moscow Liga Pro 07/25 17:30 - Aleksandr Voronov v Egor Ovchinnikov 8-6
Moscow Liga Pro 07/25 16:30 - Anton Anisimov v Egor Ovchinnikov 5-4
Moscow Liga Pro 07/25 15:30 - Egor Ovchinnikov v Denis Bochkov 10-4
Moscow Liga Pro 07/24 20:25 - Pavel Tarutin v Egor Ovchinnikov 9-9
Moscow Liga Pro 07/24 19:00 - Pavel Tarutin v Egor Ovchinnikov 2-1
Moscow Liga Pro 07/24 17:30 - Egor Ovchinnikov v Mikhail Efimov 8-8
Moscow Liga Pro 07/24 16:00 - Egor Ovchinnikov v Denis Bochkov 8-9
Moscow Liga Pro 07/24 15:00 - Filatov, Vasiliy v Egor Ovchinnikov 1-2
Moscow Liga Pro 07/23 20:05 - Filatov, Vasiliy v Egor Ovchinnikov 7-9
Moscow Liga Pro 07/23 19:30 - Anton Anisimov v Egor Ovchinnikov 2-3
Moscow Liga Pro 07/23 18:00 - Filatov, Vasiliy v Egor Ovchinnikov 8-7
Moscow Liga Pro 07/23 16:30 - Egor Ovchinnikov v Aleksandr Voronov 8-10
Moscow Liga Pro 07/23 15:00 - Egor Ovchinnikov v Pavel Pulnyi 5-7
Paraguay Open U21 Women 07/19 16:07 - Gunduz, Ibrahim v Egor Ovchinnikov 9-7