Yu, Mengyu

Japan T League Women 09/09 10:30 - Cheng, I-Ching v Yu, Mengyu 5-5
Japan T League Women 09/07 04:00 - Yu, Mengyu v Zeng, Jian 14-14
Czech Open Women 08/22 16:50 5 Shibata, Saki v Yu, Mengyu 4-3
Bulgaria Open Women 08/17 08:10 3 Yu, Mengyu v Ito, Mima 1-4
Bulgaria Open Women 08/16 09:30 4 Yu, Mengyu v Kato, Miyu 4-2
Bulgaria Open Women 08/15 16:20 5 Shibata, Saki v Yu, Mengyu 2-4
Bulgaria Open Women 08/14 14:45 - Mori, Sakura v Yu, Mengyu 2-4
Australian Open Women 07/09 05:00 - Liu, Weishan v Yu, Mengyu 4-0
Japan Open Women 06/13 03:50 - Liu, Fei v Yu, Mengyu 4-0
Hong Kong Open Women 06/06 07:10 5 Yu, Mengyu v Ito, Mima 0-4
Hong Kong Open Women 06/05 10:30 1 Takahashi, Bruna v Yu, Mengyu 2-4
Austrian Open 2018, WD 01/17 14:30 5 Yu, Mengyu v Chen, Meng 0-4
Austrian Open 2018, WD 11/08 17:50 5 Yu, Mengyu v Ding, Ning 1-4
Qatar Open XD 07/27 05:10 4 Yu, Mengyu v Hirano, Miu 1-4
Qatar Open XD 07/26 04:50 5 Kato, Miyu v Yu, Mengyu 2-4
Qatar Open XD 07/25 05:50 1 Yu, Mengyu v Das, Mouma 4-1
Qatar Open XD 07/25 01:00 1 Yu, Mengyu v Matsudaira, Shiho 4-1
Qatar Open XD 07/17 10:20 1 Yu, Mengyu v Hu, Limei 0-4
Qatar Open XD 06/06 09:10 1 Hu, Limei v Yu, Mengyu 4-1
Qatar Open XD 05/30 05:20 1 Han, Ying v Yu, Mengyu 4-1
Qatar Open XD 05/29 08:40 1 Liu, Hsing-Yin v Yu, Mengyu 1-4
Thailand Open (CH) 2017, Doubles 05/02 13:00 1 Yu, Mengyu v Bilenko, Tetyana 0-3
Thailand Open (CH) 2017, Doubles 05/02 11:30 1 Yu, Mengyu v Gaponova, Ganna 2-3
Thailand Open (CH) 2017, Doubles 04/29 10:00 1 Yu, Mengyu v Bergstrom, Linda 3-1
Thailand Open (CH) 2017, Doubles 04/29 08:30 1 Yu, Mengyu v Ekholm, Matilda 2-3
Qatar Open XD 04/14 09:00 - Batra, Manika v Yu, Mengyu 6-4
Qatar Open XD 03/07 10:00 1 Szocs, Bernadette Cynthia v Yu, Mengyu 4-1
Qatar Open XD 02/23 17:40 1 Hayata, Hina v Yu, Mengyu 1-3
Qatar Open XD 02/23 10:40 1 Sibley, Kelly v Yu, Mengyu 1-3
Qatar Open XD 02/22 18:00 1 Doo, Hoi Kem v Yu, Mengyu 3-0