Pts

1 2 3 4 5
Karakasevic, Aleksandar 11 6 11 7 11
Drinkhall, Paul 9 11 9 11 3