Incheon Korean Air Jumbos Incheon Korean Air Jumbos   Ansan Rush&cash Ansan Rush&cash
28 Points Won on Serve 34
4 Longest Streak 5

Pts

1 2 3 4
Incheon Korean Air Jumbos 21 31 27 21
Ansan Rush&cash 25 33 25 25

Comments

Events

 • Set 1 - Race to 5 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 1 Lead After 10 Points - Ansan Rush&Cash
 • Set 1 - Race to 10 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 1 Lead After 20 Points - Ansan Rush&Cash
 • Set 1 - Race to 15 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 1 Tie After 30
 • Set 1 - Race to 20 points - Ansan Rush&Cash
 • 21-25: Set 1 Score
 • Set 2 - Race to 5 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 Lead After 10 Points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 - Race to 10 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 Lead After 20 Points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 - Race to 15 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 2 Tie After 30
 • Set 2 - Race to 20 points - Korean Air Jumbos
 • 31-33: Set 2 Score
 • Set 3 - Race to 5 points - Korean Air Jumbos
 • Set 3 Lead After 10 Points - Korean Air Jumbos
 • Set 3 - Race to 10 points - Korean Air Jumbos
 • Set 3 Lead After 20 Points - Korean Air Jumbos
 • Set 3 - Race to 15 points - Korean Air Jumbos
 • Set 3 Tie After 30
 • Set 3 - Race to 20 points - Ansan Rush&Cash
 • 27-25: Set 3 Score
 • Set 4 - Race to 5 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 4 Tie After 10
 • Set 4 - Race to 10 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 4 Tie After 20
 • Set 4 - Race to 15 points - Ansan Rush&Cash
 • Set 4 Tie After 30
 • Set 4 - Race to 20 points - Ansan Rush&Cash