Ergene v Sivas 2022-04-24 15:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 1.00 0.60 2.20 4.00
Away 0.60 1.60 0.00 0.00 3.20
Total 1.20 2.60 0.60 2.20 7.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.60 0.90 1.00 2.30 3.20
Away 1.00 2.40 0.40 0.60 3.00
Total 1.60 3.30 1.40 2.90 6.20