Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Bryzhevatyi 12 4 11 12 5
Oleksandr Hryshyn 14 11 9 10 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Hryshyn
 • Score After Game 1 - 12-14
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Hryshyn
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Bryzhevatyi
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Hryshyn
 • Score After Game 4 - 12-10
 • Game 5 Race to 3 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 5 Race to 5 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 5 Race to 7 - Oleksandr Hryshyn
 • Game 5 Race to 9 - Oleksandr Hryshyn
 • Score After Game 5 - 5-11