Pts

1 2 3 4 5
Vitalii Khitrov 6 4 11 11 13
Ilya Kutniy 11 11 5 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vitalii Khitrov
 • Game 1 Race to 5 - Ilya Kutniy
 • Game 1 Race to 7 - Ilya Kutniy
 • Game 1 Race to 9 - Ilya Kutniy
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Vitalii Khitrov
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Kutniy
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Kutniy
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Kutniy
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Vitalii Khitrov
 • Game 3 Race to 5 - Vitalii Khitrov
 • Game 3 Race to 7 - Vitalii Khitrov
 • Game 3 Race to 9 - Vitalii Khitrov
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Vitalii Khitrov
 • Game 4 Race to 5 - Ilya Kutniy
 • Game 4 Race to 7 - Ilya Kutniy
 • Game 4 Race to 9 - Ilya Kutniy
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Ilya Kutniy
 • Game 5 Race to 5 - Ilya Kutniy
 • Game 5 Race to 7 - Ilya Kutniy
 • Game 5 Race to 9 - Ilya Kutniy
 • Score After Game 5 - 13-11