Pts

1 2 3 4
Vitalii Sazhniev 11 5 14 11
Ilya Kutniy 7 11 12 6

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vitalii Sazhniev
 • Game 1 Race to 5 - Vitalii Sazhniev
 • Game 1 Race to 7 - Vitalii Sazhniev
 • Game 1 Race to 9 - Vitalii Sazhniev
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Ilya Kutniy
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Kutniy
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Kutniy
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Kutniy
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Ilya Kutniy
 • Game 3 Race to 5 - Ilya Kutniy
 • Game 3 Race to 7 - Vitalii Sazhniev
 • Game 3 Race to 9 - Vitalii Sazhniev
 • Score After Game 3 - 14-12
 • Game 4 Race to 3 - Ilya Kutniy
 • Game 4 Race to 5 - Vitalii Sazhniev
 • Game 4 Race to 7 - Vitalii Sazhniev
 • Game 4 Race to 9 - Vitalii Sazhniev
 • Score After Game 4 - 11-6