Pts

1 2 3 4
Vladyslav Mishchenko 14 11 11 11
Oleg Varlamov 16 5 2 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Varlamov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Varlamov
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 1 - 14-16
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 2 - 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 3 - 11-2
 • Game 4 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 4 - 11-7