Pts

1 2 3 4 5
Igor Trydukh 10 7 11 11 11
Vladyslav Mishchenko 12 11 5 8 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 1 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Igor Trydukh
 • Game 3 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 3 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 3 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Igor Trydukh
 • Game 4 Race to 5 - Igor Trydukh
 • Game 4 Race to 7 - Igor Trydukh
 • Game 4 Race to 9 - Igor Trydukh
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 5 - 11-9