Pts

1 2 3 4
Alexey Agapov 11 8 11 11
Artem Slashchev 8 11 6 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Artem Slashchev
 • Game 1 Race to 5 - Artem Slashchev
 • Game 1 Race to 7 - Alexey Agapov
 • Game 1 Race to 9 - Alexey Agapov
 • Game 1 - Alexey Agapov won 11-8
 • Score at the end of Game 1 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 5 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 7 - Artem Slashchev
 • Game 2 Race to 9 - Artem Slashchev
 • Game 2 - Artem Slashchev won 8-11
 • Score at the end of Game 2 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Alexey Agapov
 • Game 3 Race to 5 - Alexey Agapov
 • Game 3 Race to 7 - Alexey Agapov
 • Game 3 Race to 9 - Alexey Agapov
 • Game 3 - Alexey Agapov won 11-6
 • Score at the end of Game 3 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Alexey Agapov
 • Game 4 Race to 5 - Alexey Agapov
 • Game 4 Race to 7 - Alexey Agapov
 • Game 4 Race to 9 - Alexey Agapov
 • Game 4 - Alexey Agapov won 11-5
 • Score at the end of Game 4 11-5