Pts

1 2 3 4 5
Stanislav Bychkov 3 11 6 11 9
Roman Pavlenko 11 1 11 5 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Roman Pavlenko
 • Game 1 Race to 5 - Roman Pavlenko
 • Game 1 Race to 7 - Roman Pavlenko
 • Game 1 Race to 9 - Roman Pavlenko
 • Game 1 - Roman Pavlenko won 3-11
 • Score at the end of Game 1 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 Race to 5 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 Race to 7 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 Race to 9 - Stanislav Bychkov
 • Game 2 - Stanislav Bychkov won 11-1
 • Score at the end of Game 2 11-1
 • Game 3 Race to 3 - Roman Pavlenko
 • Game 3 Race to 5 - Roman Pavlenko
 • Game 3 Race to 7 - Roman Pavlenko
 • Game 3 Race to 9 - Roman Pavlenko
 • Game 3 - Roman Pavlenko won 6-11
 • Score at the end of Game 3 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 Race to 5 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 Race to 7 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 Race to 9 - Stanislav Bychkov
 • Game 4 - Stanislav Bychkov won 11-5
 • Score at the end of Game 4 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Stanislav Bychkov
 • Game 5 Race to 5 - Stanislav Bychkov
 • Game 5 Race to 7 - Stanislav Bychkov
 • Game 5 Race to 9 - Stanislav Bychkov
 • Game 5 - Roman Pavlenko won 9-11
 • Score at the end of Game 5 9-11