Pts

1 2 3 4
Yury Nodzrunov 8 5 11 8
Vasily Dedov 11 11 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasily Dedov
 • Game 1 Race to 5 - Vasily Dedov
 • Game 1 Race to 7 - Yurii Nozdrunov
 • Game 1 Race to 9 - Vasily Dedov
 • Game 1 - Vasily Dedov won 8-11
 • Score at the end of Game 1 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Vasily Dedov
 • Game 2 Race to 5 - Vasily Dedov
 • Game 2 Race to 7 - Vasily Dedov
 • Game 2 Race to 9 - Vasily Dedov
 • Game 2 - Vasily Dedov won 5-11
 • Score at the end of Game 2 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 Race to 5 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 Race to 7 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 Race to 9 - Yurii Nozdrunov
 • Game 3 - Yurii Nozdrunov won 11-8
 • Score at the end of Game 3 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Vasily Dedov
 • Game 4 Race to 5 - Vasily Dedov
 • Game 4 Race to 7 - Vasily Dedov
 • Game 4 Race to 9 - Vasily Dedov
 • Game 4 - Vasily Dedov won 8-11
 • Score at the end of Game 4 8-11