Moscow Liga Pro 06/23 20:48 Aleksei Popov v Ivan Kirpitnev 8-10
Moscow Liga Pro 06/23 20:30 Sergey Sarychev v Alexey Silantev 11-5
Moscow Liga Pro 06/23 19:30 Ivan Kirpitnev v Muhammed Ahmedzhanov 11-10
Moscow Liga Pro 06/23 19:00 Aleksei Popov v Alexey Silantev 9-11
Moscow Liga Pro 06/23 18:30 Sergey Sarychev v Ivan Kirpitnev 5-10
Moscow Liga Pro 06/23 18:00 Aleksei Popov v Muhammed Ahmedzhanov 11-8
Moscow Liga Pro 06/23 17:30 Alexey Silantev v Sergey Sarychev 11-13
Moscow Liga Pro 06/23 17:00 Ivan Kirpitnev v Aleksei Popov 5-10
Moscow Liga Pro 06/23 16:30 Muhammed Ahmedzhanov v Sergey Sarychev 11-12
Moscow Liga Pro 06/23 16:00 Alexey Silantev v Ivan Kirpitnev 6-11
Moscow Liga Pro 06/23 15:30 Sergey Sarychev v Aleksei Popov 3-9
Moscow Liga Pro 06/23 15:00 Muhammed Ahmedzhanov v Alexey Silantev 3-9
Moscow Liga Pro 06/23 12:29 Fedor Ambrosimov v Demic Ying 10-9
Moscow Liga Pro 06/23 12:12 Vladimir Shirokov v Gregory Draga 11-7
Moscow Liga Pro 06/23 11:30 Vladimir Shirokov v Demic Ying 6-7
Moscow Liga Pro 06/23 11:00 Gregory Draga v Fedor Ambrosimov 5-6
Moscow Liga Pro 06/23 10:30 Mikhail Tormozov v Vladimir Shirokov 3-6
Moscow Liga Pro 06/23 10:00 Gregory Draga v Demic Ying 7-11
Moscow Liga Pro 06/23 09:30 Fedor Ambrosimov v Mikhail Tormozov 10-2
Moscow Liga Pro 06/23 09:00 Vladimir Shirokov v Gregory Draga 9-8
Moscow Liga Pro 06/23 08:30 Demic Ying v Mikhail Tormozov 6-4
Moscow Liga Pro 06/23 08:00 Fedor Ambrosimov v Vladimir Shirokov 10-6
Moscow Liga Pro 06/23 07:30 Mikhail Tormozov v Gregory Draga 3-4
Moscow Liga Pro 06/23 07:00 Demic Ying v Fedor Ambrosimov 6-9